Byl jsem upozorněn, že se po internetu
šíři hanopis s odpornými obviněními mé osoby.

Chci všechny ujistit, že se jedná jen o sprosté lži a považuji to za záměrnou provokaci. Proto jsem požádal své IT specialisty, aby se pokusili dohledat zdrojové IP adresy, které tyto lži rozšiřují, a právní zástupce, aby zvážili, zda celou věc předat policii k prošetření. Zároveň opakuji, že jsem nikdy žádným způsobem nespolupracoval s StB a k mé osobě nebyl veden spis v žádné kategorii. Toto prohlášení dokládám přiloženým lustračním osvědčením.

Co budu prosazovat

Dodržování Ústavy

Ústava musí stát nad individuálními zájmy. I když její výklad nemusí vždy být jednoznačný, její duch jednoznačný je a měli by ho respektovat všichni bez výjimky. Je to jedinečný návod, jak spravovat naši zemi. Stačí jen chtít.

Vzdělání jako náš nejbohatší zdroj

Nejde o tituly, ale o lidskou tvořivost. Náš hlavní obnovitelný zdroj je lidský potenciál. Kvalitní, vzdělaní lidé. Ne pouze ti vysokoškolsky vzdělaní, ale třeba i šikovní řemeslníci. V tom chci Českou republiku posunout mezi evropskou elitu. Všichni přeci chceme, aby se naše děti a naši vnuci uplatnili.

Úcta k rodině a důstojné stáří

Rodina pro mě představuje největší hodnotu v mezilidských vztazích. Proto budu apelovat na vládu, aby mladým rodinám co nejvíce usnadnila společné začátky. Rodina, to jsou samozřejmě i naši senioři. Péče o seniory se musí stát trvalou součástí promyšleného sociálního systému. Každý si zaslouží prožít stáří důstojně.

Otevření Pražského hradu veřejnosti

Hrad musí být místem přátelským, místem, kde to žije. Chci proto zrušit nedůstojné a nepraktické kontroly u vstupních bran a co nejvíce hradního prostoru využít k výstavám, akcím pro rodiny apod.

Co vás často zajímá

Migrační krize

Jasně říkám: žádné kvóty, žádná nekontrolovaná přijetí, natož ekonomických migrantů. Evropa nemůže uživit všechny, kteří hledají lepší život. Pomozme lidem v životní nouzi, ale pouze tak, abychom neohrozili vlastní kulturu.

Zkušenosti s politikou

Ve funkci předsedy AV jsem zažil pět premiérů a vlád. Získal jsem tak řadu cenných zkušeností i s praktickou politikou. Hovoří za mě také manažerské výsledky. Vedl jsem instituci s osmi tisíci zaměstnanci a intenzivním vyjednáváním zabránil pokusu o její finanční likvidaci právě ze strany politiků.

Jakým prezidentem chci být

Potřebujeme prezidenta, který by účelově nerozděloval společnost a nenálepkoval lidi podle toho, nakolik souhlasí s jeho názory. Věřím, že máme všichni víc společného než rozdílného. Lidé si zaslouží úctu, ne urážky. Chci být prezidentem, který ctí heslo: Nebát se, nelhat a před nikým se nehrbit.

Kdo jsem

Narodil jsem se ve slezském Jablunkově 20. 2. 1949. Rodiče byli česko-slezský pár. Otec Jiří, který byl celý život učitelem, pocházel z Proseče u Skutče, maminka Anna byla z Jablunkova, kde pracovala jako vedoucí dětská sestra v místních jeslích.

Základní školu jsem absolvoval v Jablunkově. Jako většina venkovských dětí jsem chodil také do místní lidové školy umění, v mém případě na klavír. Poté jsem pokračoval na Střední všeobecně vzdělávací škole, vybral jsem si třídu s matematicko-fyzikálním zaměřením. Po absolvování oboru fyzikální chemie na VŠCHT v Praze jsem v září roku 1973, po návratu ze základní vojenské služby, nastoupil na studijní pobyt do tehdejšího Ústavu teoretických základů chemické techniky (ÚTZCHT) ČSAV.

Kandidátskou disertační práci jsem obhájil v roce 1976 a přešel na pozici vědeckého pracovníka do oddělení chemických reaktorů. Vzhledem k tomu, že jsem odmítl podepsat spolupráci se Státní bezpečností a poté i opakovaně nabízený vstup do KSČ, pracoval jsem na pozici řadového vědce až do roku 1989.

Po listopadu 1989 jsem působil na několika manažerských pozicích, mimo jiné jako předseda ústavních odborů, zástupce ředitele a posléze ředitel Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR. V roce 2003 jsem byl jmenován profesorem v oboru chemického inženýrství, o dva roky později jsem byl zvolen místopředsedou a v roce 2009 předsedou Akademie věd ČR. V roce 2012 mi prezident Václav Klaus udělil Medaili prvního stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy. Jsem spoluautorem řady patentů, mimo jiné na recyklaci odpadního plastu nebo vysoušení papírového materiálu. S manželkou Evou máme dvě dcery.

Galerie

portfolio Image
portfolio Image
portfolio Image
portfolio Image
portfolio Image
portfolio Image
portfolio Image
portfolio Image
portfolio Image

Kontakt

Kontakt pro média:

Lenka Pastorčáková

media@jiridrahos.cz

Kontakt pro sběr podpisů:

dobrovolnik@jiridrahos.cz

+420 727 858 363
v době od 9:00 do 17:30

Kontakt pro finanční
podporovatele:

jdrahos@jiridrahos.cz

Jak se zapojit

Pokud se chcete zapojit do kampaně jako dobrovolník na sběr podpisů či jinou formou, vyplňte prosím náš krátký kontaktní formulář a my vás budeme během několika dní telefonicky kontaktovat.

Měli byste možnost zajistit pevné petiční místo pro podpisový arch?

Víte o zajímavých akcích, které se konají ve vašem okolí, kde byste rádi pana profesora Drahoše viděli? Pokud ano, prosím napište nám datum, místo a stručný popis o jakou akci se jedná.

Chcete sdílet vaše postřehy s ostatními sběrači? Pokud zakliknete ano, pošleme Vám pozvánku do naší uzavřené Facebook skupiny dobrovolníků

Chcete nám sdělit cokoliv jiného, co se vám nevešlo do předchozích kolonek?

Transparentní účet

Děkuji Vám, že jste se rozhodli mě finančně podpořit. Na transparentní účet není možné přispět anonymně. V případě, že se rozhodnete mě podpořit zasláním finančního daru na můj transparentní účet, dovoluji si Vás zdvořile požádat o vyplnění následujícího formuláře tak, aby bylo možné Váš dar řádně identifikovat. Vámi poskytnutý dar je určen výhradně na financování mé volební kampaně jako kandidáta na funkci prezidenta republiky ČR podle zákona upravujícího volbu prezidenta republiky, který se zúčastní prvního kola volby.

Za Vaši podporu bych Vám rád poděkoval malou pozorností.
Prosím o uvedení Vaší korespondenční adresy:

 

Po odeslání formuláře, prosím, proveďte platbu bankovním převodem na transparentní účet:

Číslo účtu: 115-4337090257/0100
IBAN: CZ8601000001154337090257
BIC / SWIFT: KOMBCZPPXXX

Děkuji za Vaši podporu!

Kde se podepsat

V médiích

Přírůstek Muzea Jirků: Průkaz svářeče od kandidáta na Hrad

Jiří Drahoš je jedním z více než šedesáti známých Jirků, kteří Jirkovu věnovali něco originálního do sbírky. Jirkovské Muzeum Jirků není žádnou omšelou institucí, ale místem pro lidi s humorem. Dokazuje to expozice plná originálních předmětů, které věnovali slavní Jirkové a Jiřiny z celé republiky. Poslední sbírkový předmět před pár dny věnoval dokonce kandidát na prezidenta Jiří Drahoš. Jde o průkaz svářeče – paliče.

Zemanovy haléře, Horáčkova nepřehlednost a Drahošův náskok. Sledujte účty zájemců o Hrad

Transparentní účty prezidentských kandidátů jsou v posledních dnech častým námětem hovorů. Každý den několikrát aktualizovaný přehled, který sestavil server Lidovky.cz, dává možnost na jednom místě detailně zkoumat všechny finanční transakce pod jmény jednotlivých zájemců o Hrad. Zatímco účet prezidenta Miloše Zemana slouží především k pobavení samotných donátorů, kteří posílají částky v řádu haléřů, účet textaře a podnikatele Michala Horáčka se v posledních měsících nejeví úplně transparentně. Nejaktivněji ze všech s účtem pracuje kandidát Jiří Drahoš.

Moje koncepce otevření areálu Pražského hradu široké veřejnosti

Hrad musí být znovu otevřeným prostorem, přátelským místem, kde to žije, ne pevností pro vyvolené. Hrad je nejen sídlem prezidenta, jeho kanceláře a dalších institucí, je také odnepaměti veřejnou komunikací, prostorem stvořeným i pro pohyb lidí. Pokud se stanu prezidentem ČR, jedna z prvních věcí, kterou učiním, bude realizace této koncepce ve spolupráci s odborníky.

Jiří Drahoš: Lidé od prezidenta nechtějí hrubost ani agresivitu

Když byl profesor Jiří Drahoš předsedou Akademie věd ČR, hájil do roztrhání těla instituci, kterou vedl. Tehdy hovořil hlavně o ní a o lidech, kteří v ní pracovali. Teď kandiduje na prezidenta, svoji roli bere stejně vážně, ale přesto se jemně proměnil.

Drahoš se může ucházet o post prezidenta, má dostatek podpisů

Bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš nasbíral k dnešnímu dni 78 321 podpisů, což o víc než 28 tisíc přesahuje počet potřebný pro kandidaturu na Pražský hrad. Řekl to v pražských Žlutých lázních během neformálního setkání s užším okruhem svých příznivců a s dobrovolníky, kteří mu pomáhají v prezidentské kampani.

Drahoš v námořnickém tričku děkoval za 78 321 podpisů pro boj o Hrad

„Vítejte všichni na palubě,“ přivítal Jiří Drahoš dobrovolníky, kteří sbírali podpisy, aby se mohl zúčastnit volby prezidenta. Nasbírali jich zatím 78 321. Aby toto číslo zaznělo, zvolil Drahoš s týmem svých spolupracovníků pražské Žluté lázně. Drahoš předstoupil před dobrovolníky v námořnickém tričku.

Významy našich tradic

Začátek července je u nás spojen se dvěma státními svátky připomínajícími sv. Cyrila a Metoděje a M. Jana Husa. Přesahují rámec náboženských slavností a svými významy zasahují i do společenského povědomí. V čase začátku prázdnin a příprav na dovolené nám může hlubší rozměr těchto dvou dnů volna unikat. Často se nelze divit. Po náročných pracovních měsících už jsme myšlenkami trochu jinde – slunce, voda, hory, ...

Jak čelit migraci a teroru? Z uchazečů o Hrad u čtenářů vyhrál Drahoš

Ve druhém kole Otázky pro prezidenta jsme se - i s ohledem na návrhy čtenářů - ptali na otázky migrace a terorismu. Se svým postojem u čtenářů nejvíce uspěl akademik Jiří Drahoš, s jehož tezemi se ztotožnilo 68 % čtenářů, 21 % bylo proti. Druhé a třetí místo obsadili Michal Horáček a Marek Hilšer.

KONEČNĚ PÁTEK

Konečně pátek, těší se večer moje žena. Konečně prý na sebe budeme mít trochu času. A konečně na chatě posekáme trávu. Tedy já ji posekám a žena nás oba pochválí, jak nám to krásně jde. Nemám to srdce její optimismus krotit, přestože je to stejné pátek co pátek od doby, kdy jsem se rozhodl kandidovat na prezidenta. A tak se jen usmívám a ztišuji mobil s urgentními požadavky mého štábu. Téhož štábu, který na mě pátek co pátek apeluje, ať si trochu odpočinu. Nestěžuju si. Sám jsem si to vybral.

Klíčový je pro mě duch Ústavy

Ani já bych po prezidentovi nežádal, aby se stal strojem. Ale duch ústavy je zřejmý, navíc prezident v této situaci ukázal, že jednoho z aktérů má radši než druhého. A od toho se bohužel všechno odvíjelo. Bylo to evidentní i z přijetí premiéra na Pražském hradě, musím říct, že v tomto případě jsem se za prezidenta docela styděl. Ministr financí zase nemůže kázat vodu, a pít víno. Nelíbí se mi propojení byznysu, politiky a médií.

EVA A JIŘÍ DRAHOŠOVI - INTROVERTI V CENTRU POZORNOSTI

Dívka ve zlatém kostýmu a student, který potřeboval přepsat diplomku. Teď je z nich jeden z nejsledovanějších českých párů. Kandidát na prezidenta a jeho žena. Budeme ale mluvit o politice co nejméně, život přece přináší zajímavější věci.

Drahoš: Babiš by měl odstoupit, Zeman ať rozhodne před odletem do Číny

Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš by uvítal, kdyby prezident Miloš Zeman o odvolání ministra financí Andreje Babiše (ANO) rozhodl ještě před odletem do Číny. Babiš by podle něj měl po zveřejnění nahrávek, které údajně zachycují kompromitující rozhovor s bývalým novinářem Mf Dnes, odstoupit. Drahoš ocenil politické strany za to, že se dokázaly sjednotit na obranu demokratických principů.

Jak bych řešil krizi

V prvé řadě bych chtěl zdůraznit, a říkám to opakovaně, že vůbec nejlepší by bylo, kdyby se problém vyřešil napřímo – tedy objasněním všech okolností, které vedly k této situaci. I proto bych si jako prezident oba hlavní aktéry – Bohuslava Sobotku a Andreje Babiše – pozval na Hrad dříve, než spor vygradoval do absurdních rozměrů. Právě v tom vidím důležitou roli prezidenta – iniciovat jednání znesvářených stran a společně hledat řešení dříve, než dojde ke krizi. Když už ale k takové krizi došlo, nechť vláda dovládne (byť v mírné obměně) do řádného termínu voleb. Pak mohou rozhodnout sami voliči.

Na Zemana si věřím, říká kandidát na prezidenta Jiří Drahoš. Nerušil by sankce proti Rusku a sešel by se s dalajlamou

Expředseda Akademie věd ČR a kandidát na českého prezidenta Jiří Drahoš dělá vše pro to, aby se odlišil od Miloše Zemana. Nerušil by sankce proti Rusku, soukromě by se rád sešel s dalajlamou, nepodepsal by pročínské prohlášení nejvyšších ústavních činitelů. Z dosavadních hlav státu nejvýše hodnotí Václava Havla. "Rozhodně udělal nejvíc pro viditelnost a pověst Česka v zahraničí," říká.

OTEVŘU HRAD

Profesor Jiří Drahoš: Češi se ke své svobodě chovají lehkomyslně. Do prezidentské volby sice zbývá téměř rok, ale je evidentní, že Miloš Zeman dostal konečně vážného soupeře. Odcházející předseda Akademie věd JIŘÍ DRAHOŠ (68) je vzdělaný, slušný, rozhodný a reprezentativní. V prvním velkém „prezidentském“ rozhovoru pro média prozrazuje, co si myslí o svých soupeřích, a hlavně, jaké má představy o roli českého prezidenta.

Jiří Drahoš: Svou kandidaturu na Hrad oznámím do 10 dnů!

Úderem půlnoci přestává být předsedou Akademie věd ČR (AV), nejpozději do deseti dnů se rozhodne, jestli bude kandidovat na funkci prezidenta.

Prezident má hledat shodu

„Podporoval bych národní hrdost bez poklonkování komukoliv,“ říká Jiří Drahoš, jenž zvažuje boj o Hrad.

Akademik chce vystřídat Zemana, k Drahošovi se hlásí politici i sponzoři

Odcházející předseda Akademie věd Jiří Drahoš (67 let) v rozhovoru pro Seznam popisuje, že mu podporu vyjádřili už i někteří lidé z ČSSD a že se mu začínají ozývat sponzoři pro jeho prezidentskou kampaň.

Vědec nemusí být z definice suchar

Jaké šance má předseda Akademie věd Jiří Drahoš v případném klání o prezidentskou funkci? Kladně ho hodnotí představitelé hned několika politických stran. Může se stát relevantním soupeřem Miloše Zemana?

Kandidát na roztrhání

Donedávna se politické strany do debaty o příštím prezidentovi zapojovaly zdráhavě, neboť vyčkávají, jak se rozhodne Miloš Zeman. Změnu způsobila až zpráva, že kandidaturu zvažuje i předseda Akademie věd a fyzikální chemik Jiří Drahoš (67). Aniž by je o to veřejně žádal, politici napříč spektrem jej začali označovat za nadějného kandidáta.

Nejsem anti-někdo

Možnému kandidátovi na prezidenta už se hlásí zájemci o pomoc s kampaní. Stejně jako současný prezident Miloš Zeman by jezdil do krajů a šetřil s amnestiemi. Na rozdíl od něho by ale určitě nestrpěl kancléře bez prověrky. Možný prezidentský kandidát, předseda Akademie věd Jiří Drahoš, má v tomto jasno.

Nechci být Antizeman, řekl ke své kandidatuře šéf Akademie věd Drahoš

Předseda Akademie věd a fyzikální chemik Jiří Drahoš by měl v poslední třetině března oznámit, zda bude, či nebude kandidovat na Hrad. Své rozhodnutí sdělí v době, kdy odejde z čela Akademie věd, kterou posledních osm let vedl. Nyní zjišťuje, zda by získal podporu veřejnosti.

Předám Akademii, zvážím boj o Hrad

„Ano, seriózně zvažuji kandidaturu na prezidenta České republiky,“ říká v rozhovoru pro LN Jiří Drahoš, jenž 24. března 2017 opustí po osmi letech post předsedy Akademie věd.

Vždy jsem sloužil pouze jedné instituci

Osm let ředitelem Ústavu chemických procesů AV ČR, čtyři roky na postu místopředsedy a osm let v pozici předsedy největší české výzkumné instituce. V březnu 2017 mu končí druhé funkční období a podle regulí nemůže znovu kandidovat.

Jiří Drahoš: Zvažuji kandidaturu na prezidenta

Hlava státu má být podle předsedy Akademie věd ČR nadstranická, ale stále být osobností a spojovat lidi. Co je pro volbu prezidenta rozhodující?

Uspějeme jen jako soudržná pospolitost

Letošní 17. listopad jsme slavili v poněkud zvláštní atmosféře dané rozštěpením společnosti do několika nesmiřitelně naladěných skupin.

Drahoš o Hradu: Kandidaturu zvažuji

Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš (67) zvažuje kandidaturu na Pražský hrad. Definitivně se rozhodne až koncem března příštího roku, kdy mu končí funkční období. Řekl to včera v rozhovoru pro Právo.