Významy našich tradic

            I jako předseda Akademie věd jsem podporoval přípravu aktivit k těmto i jiným velkým výročím, které jsme si připomínali. Třeba v roce 2013 jako člen Národní komise pro přípravu cyrilometodějského jubilea, tedy 1150 let od příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu.

Zastávám názor, že cyrilometodějská a husovská tradice představují nedílnou součást naší krásné české historie, na kterou můžeme být právem hrdí. Otázku vzpomínek na naše tradice nelze nyní jednoduše odbýt tím, že jde jen o samoúčelné akademické debaty. V době rozpadu dosavadních jistot, vztahů mezi lidmi, uzavírání se do komunikačních bublin a rostoucích obav z budoucnosti je důležité hledat příběhy, které nás budou spojovat. Hodnotami, které nás drží pohromadě, nemusí být jen ekonomický růst nebo míra inflace. Pocit zakotvení můžeme najít právě i přes hlubiny času v (znovu)objevování velkých postav a událostí, jež utvářely a stále formují naši národní identitu. Je přece tolik momentů, na něž můžeme být hrdí a budovat si z nich zdravé národní sebevědomí a vlastenectví, které tak nutně potřebujeme.     

Jiří Drahoš