Přístup k referendu

Nejméně 50 % oprávněných hlasujících

Podle Ústavy České republiky se referenda musí zúčastnit nejméně 50 % oprávněných voličů, aby bylo platné. Mělo by se tedy vypisovat pouze v případech, kdy je více než pravděpodobné, že účast hlasujících bude tuto podmínku splňovat. Vypisování referenda jako svého druhu velkého průzkumu veřejného míněni je drahá a zbytečná věc, kterou nemohu podpořit.

Neplatná referenda

Zkušenost napovídá, že pravidelně se opakující neplatná referenda znechucují voliče a snižují jejich zájem o politiku vůbec. To určitě není dobrý trend.

Nevhodná témata

Vždy existují a budou existovat témata, o kterých ani není možné referendum vypsat. V referendu například nelze rozhodovat o základních právech a svobodách občanů.

Před 14 lety se pro vyslovilo 77 %

Jsem velmi opatrný, pokud jde o případné referendum o vystoupení z EU. A připojuji jeden konkrétní argument. V hlasování před pouhými 14 lety se pro vstup do EU vyslovilo 77 % zúčastněných voličů. Vstupnímu referendu předcházelo mnohaleté období příprav a intenzivních jednání, byly známy i zkušenosti zemí, které do EU vstoupily před námi. Proto je možné považovat konečné rozhodnutí za velmi kvalifikované. Dnes ale není vystoupení z EU tématem, o kterém by se vedla soustavná celospolečenská debata. Jen ta přitom může přinést informace nezbytné pro pochopení problematiky v celé její šíři. Hlavní slovo dnes bohužel nemají fakta, ale politické emoce a často i cílené dezinformace. To je přesně ta situace, kdy o budoucím směřování země podle mě není správné rozhodovat v referendu.

Zároveň ovšem musím jasně prohlásit, že pokud by parlament přijal zákon o referendu o vystoupení z EU, jako prezident bych dodržel ústavu a referendum vypsal. Ústavou totiž nepohrdám, a pokud bych ji z jakéhokoliv důvodu nebyl schopen dodržet, logickým krokem by byla rezignace. To by ostatně mělo pro výkon prezidentské služby platit vždy, ať už je hlavou státu kdokoliv.