Dlouhodobé projekty

Kritické myšlení a mediální gramotnost pro učitele

Média ovlivňují snad všechny stránky našeho každodenního života. Jsou nejdůležitějším zdrojem, odkud čerpáme informace. Někdy těch informací okolo nás může být až trochu moc. Obzvláště pak ve světě moderních technologií a sociálních sítí. Pokud se chceme ve světě 21. století pohybovat sebejistě, kritické myšlení a mediální gramotnost jsou zcela nezbytné.

Vzdělávací spolek profesora Jiřího Drahoše Společně pro Česko podává pomocnou ruku všem, kteří se chtějí v informačním uragánu lépe orientovat.

Co nabízíme?
Vytvořili jsme workshopy, ve kterých naše školitelka Adéla Klečková nabízí receptář mediální gramotnosti a kritického myšlení. Formou přátelské besedy se můžete také dozvědět, jak základní principy mediální gramotnosti předávat dále, ať už žákům, rodičům, či vnoučatům. Naše workshopy jsou určené pro každého, kdo má otevřenou mysl novým nápadům a zájem se dozvědět něco nového, od těch nejmenších až po babičky a dědečky.

Kdy a kde?
To záleží zcela na Vás. Napište nám na erichkriz@spolecneprocesko.cz a my za Vámi přijedeme do Vašeho města, kulturního domu, místní hospůdky či školy. Beseda potrvá hodinku až dvě, podle množství Vašich otázek.

Co se dozvíte?
Během 90 minutového workshopu Vám naše školitelka ukáže:

  • hlavní kategorie médií
  • základní charakteristiky dezinformací
  • nejrozšířenější hoaxy, fake news a dezinformace českých internetů
  • příklady dopadů falešných zpráv na každodenní život
  • receptář nejdůležitějších kroků ověřování informací
  • praktické cvičení, během kterého si účastníci mohou vyzkoušet, zda poznají falešnou zprávu
  • další hnutí a iniciativy aktivní v oblasti mediální gramotnosti, které si můžete pozvat

Garant a vedoucí projektu: Adéla Klečková

Vystudovala žurnalistiku a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně a studovala mediální komunikaci na Freie Universität v Berlíně. V roce 2019 absolvovala Academy for Young Diplomats ve Varšavě a program AMO Lessons for Young Asia Scholars.

Pracovala jako zahraniční reportérka pro Hospodářské noviny a kromě češtiny pravidelně publikuje také v němčině a angličtině. Je zakladatelkou a spoluautorkou workshopu Mediální gramotnosti pro organizaci Člověk v tísni a projektu Stužák, který se zaměřuje na zvyšování kritického myšlení mezi mladými lidmi.

V roce 2018 vedla s podporou Evropského parlamentu tvorbu příručky pro politiky, akademiky a novináře, jak předcházet moderním nekonvenčním hrozbám jako jsou manipulace s veřejností a kybernetické útoky. Specializuje se na rozvoj strategické komunikace, zkoumání postupů v boji proti hybridním hrozbám, včetně šíření dezinformací a nepřátelské propagandy v kyberprostoru.

Kontakt na garanta projektu:adelakleckova@spolecneprocesko.cz

Head of Program:
Adéla Klečková

Adéla Klečková is currently the Head of the Critical Thinking Programme with the Společně pro Česko think-tank. 

Previously, she studied journalism and international relations at Masarykova Univerzita in Brno and also studied media communication at the Freie Universität in Berlin. In 2019, she graduated from the Academy for Young Diplomats in Warsaw and the AMO Lessons for Young Asia Scholars Programme. 

She has also worked as a foreign desk reporter for the Czech Economic Daily and besides Czech, she regularly publishes articles in both German and English. She is the co-author of a media literacy workshop for the People in Need and project Stužák that focuses on increasing critical thinking among young people. 

In 2018, with the support from the European Parliament, she conducted a manual for liberal stakeholders to tackle modern non-conventional military threats such as public manipulation and cyber attacks.  Her area of expertise lies in the development of strategic communication, examining various practices countering hybrid warfare, including the spread of disinformation and hostile propaganda in the cyberspace.

Contact:adelakleckova@spolecneprocesko.cz