Dlouhodobé projekty

Projekt Mediální gramotnost a kritické myšlení

Naší vizí je společnost, kde každý člověk dokáže najít ověřené zdroje informací a sám posoudit důvěryhodnost této informace, která se do jeho okolí dostane. Usilujeme o zemi, jejíž obyvatelé dokážou jasně rozeznat lež a podvod a nestávají se obětí manipulátorů a jiných šmejdů. Mediálně gramotná a kriticky uvažující společnost navíc přináší více demokracie do politiky i do rozhodovacích procesů. 

Konkrétními nástroji k naplnění této vize je podle nás série regionálních workshopů. Ty jsou zaměřeny na vzdělávání lokálních významných a vlivných osobností v oblasti prevence šíření dezinformací a zvyšování mediální gramotnosti. Cílem je proto zaměřit se na vzdělání lokálních autorit, které až následně budou získané znalosti předávat svým autentickým způsobem místním obyvatelům. 

Pro své účely je projekt rozdělený na dvě části. První se zaměřuje primárně na zdroj dat a identifikaci potřeb cílové regionální skupiny. Ve druhé fázi pak budou vytvořeny a prezentovány workshopy vytvořené na míru, aby odpovídaly zjištěným potřebím tak, aby co nejúčinněji vedly k naplnění vize.

 

 

Garant a vedoucí projektu: Adéla Klečková

Vystudovala žurnalistiku a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně a studovala mediální komunikaci na Freie Universität v Berlíně. V roce 2019 absolvovala Academy for Young Diplomats ve Varšavě a program AMO Lessons for Young Asia Scholars.

Pracovala jako zahraniční reportérka pro Hospodářské noviny a kromě češtiny pravidelně publikuje také v němčině a angličtině. Je zakladatelkou a spoluautorkou workshopu Mediální gramotnosti pro organizaci Člověk v tísni a projektu Stužák, který se zaměřuje na zvyšování kritického myšlení mezi mladými lidmi.

V roce 2018 vedla s podporou Evropského parlamentu tvorbu příručky pro politiky, akademiky a novináře, jak předcházet moderním nekonvenčním hrozbám jako jsou manipulace s veřejností a kybernetické útoky. Specializuje se na rozvoj strategické komunikace, zkoumání postupů v boji proti hybridním hrozbám, včetně šíření dezinformací a nepřátelské propagandy v kyberprostoru.

kontakt na garanta projektu: adelakleckova@spolecneprocesko.cz

 

 

Head of Program: Adéla Klečková

Adéla Klečková is currently the Head of the Critical Thinking Programme with the Společně pro Česko think-tank. 

Previously, she studied journalism and international relations at Masarykova Univerzita in Brno and also studied media communication at the Freie Universität in Berlin. In 2019, she graduated from the Academy for Young Diplomats in Warsaw and the AMO Lessons for Young Asia Scholars Programme. 

She has also worked as a foreign desk reporter for the Czech Economic Daily and besides Czech, she regularly publishes articles in both German and English. She is the co-author of a media literacy workshop for the People in Need and project Stužák that focuses on increasing critical thinking among young people. 

In 2018, with the support from the European Parliament, she conducted a manual for liberal stakeholders to tackle modern non-conventional military threats such as public manipulation and cyber attacks.  Her area of expertise lies in the development of strategic communication, examining various practices countering hybrid warfare, including the spread of disinformation and hostile propaganda in the cyberspace.

Contact: adelakleckova@spolecneprocesko.cz