Dvouletý odklad maturity z matematiky nic nevyřeší

Matematika patří k triviálním znalostem a dovednostem, jimiž by měl disponovat každý člověk.  Zároveň by měla rozvíjet základy logického myšlení. Současný způsob výuky matematiky a jejího ověřování povinnou maturitní zkouškou k tomuto cíli ale nevede. Studentům je předkládáno velké množství učiva, které není dostatečně procvičované ani vysvětlené, k čemu by mohlo sloužit v reálném životě.

O povinné maturitní zkoušce se mluví již mnoho let, ale za celou dobu nedošlo ke změně obsahu a formy výuky tak, aby byl podporován rozvoj zmíněné logiky. Stále převažuje výuka stylem, kdy se student učí postupy, jak vyřešit konkrétní zadání, aniž by rozuměl, proč se tak děje. Je proto naivní si myslet, že poslaneckým výborem navrhovaný dvouletý odklad zrušení státní maturity cokoliv vyřeší.

Maturitu z matematiky pro všechny si dovedu představit pouze za situace, kdy dojde k zásadní změně myšlení aktérů ve vzdělávacím systému, tedy jak učitelů, tak studentů a jejich rodičů. Pokud zatím takovýchto změn schopni nejsme (a že to bude ještě pěkných pár let trvat), nemáme právo experimentovat se životy mladých lidí. Zákonem posvěcenou povinnou maturitní zkouškou navíc nikoho matematiku lépe nenaučíme, pouze studenty přinutíme nabiflovat si krátkodobě postupy, kterým nerozumí a které pak rychle zapomenou. Trvale v nich zůstane nejen pachuť a celoživotní odpor vůči matematice, ale také vůči přírodním vědám obecně. Dojde tedy k efektu zcela opačnému, než kterého chtějí zastánci povinné maturity dosáhnout.

Pokud chceme naše školství někam posunout, je nutné konečně začít diskutovat o smyslu a podobě maturit v 21. století. Také proto jsem ustavil politickou platformu, kde debatujeme o žádoucích změnách směrem k modernímu vzdělávání. Tyto změny navíc musí být součástí dlouhodobého záměru a já pevně věřím, že takovým může být Strategie 2030+, která je nyní dokončována na ministerstvu školství.

Současné pojetí státních maturit vychází z oprávněné domněnky, že kvalita výuka na některých školách není dostačující a je třeba vyvinout tlak na její zlepšení. Bohužel tak činíme tím nejméně vhodným způsobem, tedy přes samotné studenty, které tyto školy nedokáží v daných předmětech dobře připravit. Zavádět za takové situace povinnou zkoušku z matematiky je podle mého hazard s budoucností nastupující generace.

Komentář byl původně vydán jako článek pro denik.cz