INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

Spolek Společně pro Česko, z.s., IČO: 071 00 779, se sídlem Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 70331 jakožto správce.

 1. Jaké Vaše údaje zpracováváme?

Zpracováváme Vaše údaje potřebné k tomu, abychom Vás mohli identifikovat a kontaktovat.

Jedná se zejména o tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresa bydliště
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 1. Proč Vaše údaje zpracováváme?

Abychom Vás mohli kontaktovat s aktualitami z naší činnosti, zvát Vás na naše akce a také abychom měli přehled o svých členech a podporovatelích.

 1. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje uchováváme po celou dobu Vašeho členství ve spolku a následně ještě 2 roky nebo po celou dobu trvání Vašeho souhlasu se zasíláním aktualit.

 1. Kdo má k Vašim údajů přístup?

Kromě vedení spolku nemá k Vašim údajům přístup nikdo další.

 1. Co nás opravňuje zpracovávat Vaše údaje?

Vaše údaje můžeme zpracovávat:

 • na základě Vašeho souhlasu,
 • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy,
 • je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, nebo
 • je-li to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů

 

 1. Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje?

Vaše údaje jsou ukládány na úložiště umístěné v zabezpečených prostorách našeho spolku, dbáme na vysokou úroveň zabezpečení naší výpočetní techniky.

 1. Máte povinnost své údaje poskytnout?

Své údaje nám poskytujete zcela dobrovolně, pokud je však neposkytnete, nebudete moci být členy našeho spolku ani dostávat informace o jeho činnosti.

 1. Jaká jsou Vaše práva?

Vaším právem je:

 • kdykoli souhlas odvolat,
 • požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování údajů,
 • získat přístup k údajům, požadovat jejich aktualizaci nebo opravu,
 • požadovat výmaz osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o oprávněnosti a správnosti zpracování osobních údajů vznést námitku proti zpracování osobních údajů a podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 1. Máte další otázky, připomínky či žádosti?

Kontaktujte nás písemně na naší adrese: Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5 nebo na emailové adrese: dominikahorska@spolecneprocesko.cz