Jiří Drahoš chce zapojit své dobrovolníky do pomoci seniorům

Naši senioři nesmějí zůstat sami.

Jiří Drahoš chce pomoci seniorům, kteří se na sklonku života cítí osamocení. Svým dobrovolníkům proto nabízí možnost zapojit se do projektů „parťáci pro seniory“. Inspiroval ho k tomu dokumentární film SAMA o posledních letech Luby Skořepové, na jehož promítání za účasti tvůrců pozvali manželé Drahošovi veřejnost. Partnerství dobrovolníkům Jiřího Drahoše pak na následné besedě nabídla Michaela Stachová, ředitelka Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci.

Manželé Drahošovi k filmu SAMA

Jiří Drahoš: „Film, který také řada z vás viděla – Šmejdi – udělal práci za tisíce politiků, kteří se tohoto tématu nebyli schopni chopit. Jeden film pohnul naší společností. Věřím tomu, že i tento film (SAMA), týkající se vlastně obdobné problematiky, má takový potenciál, a jsem přesvědčen o tom, že právě naše pozornost vůči seniorům, ať už jsou to naši blízcí nebo lidé, které máme ve svém okolí, by třeba byla velmi dobrou prevencí pro to, aby ti Šmejdi neuspěli. Aby ti lidé jen kvůli samotě nevyráželi někam podepisovat nevýhodné smlouvy.“

Eva Drahošová: „Moc by pomohlo, kdyby se dokument SAMA promítal dětem už na druhém stupni základních škol. Seniorů, kteří nemají vůbec nikoho, je ohromná spousta. Měli bychom všichni apelovat na společnost, aby se našli lidé, kteří ač nejde o jejich příbuzné, by tu roli vlastní rodiny nahradili a ty osamělé seniory navštěvovali.“

Zapojení dobrovolníků Jiřího Drahoše

Jiří Voldán, koordinátor dobrovolníků J. Drahoše: „Prezident má omezené možnosti, jak přímo zasahovat. Nicméně lidé, kteří jdou s Jiřím Drahošem už teď a už teď jsou v té kampani s ním, mají tu moc v tomto tématu něco udělat. Je to o konkrétních lidech, kteří půjdou a budou se s tím seniorem bavit. A my když jsme se o to téma začali zajímat, tak jsme zjistili, že je spousta organizací, podobných té, kterou zaštituje paní Kuchařová, a zjistili jsme, že oni také shánějí dobrovolníky, se kterými by spolupracovali, a většinou to funguje na projektech typu přátelských návštěv. A my bychom rádi našim dobrovolníkům nabídli takovou možnost, aby se zapojili do těchhle projektů, co nejvíce bychom to zjednodušili, aby se do nich mohli snadno přihlásit a doopravdy v tomto něco udělat.“

Jiří Drahoš: „To vyústění může mít různé podoby – ano, vyzvěme seniory, musíme promyslet jak, určitě to nejde na facebooku nebo na twitteru, ale určitě najdeme metody, jak oslovit seniory, a na druhé straně klíčové je, a já bych si to moc přál, aby se naši dobrovolníci s tímto záměrem ztotožnili. Přeci jenom máme téměř 2000 lidí, i kdyby to měla být jen část z nich, ale věřím, že se to bude nabalovat jako sněhová koule.“

Michaela Stachová, ředitelka Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci: „My dobrovolníky hledáme neustále, takže budeme určitě rádi partnerem a rádi se nějak v tomhle propojíme. Na webu krasapomoci.cz jsou všechny informace o tom, jak se zapojit a stát se dobrovolníkem pro všechny, kdo o to budou mít zájem. Určitě nápad skvělý, takže díky za něj.“

Pomoc seniorům jako jedna z priorit manželů Drahošových

Manželé Drahošovi považují důstojné stáří pro všechny za klíčové. Už během výjezdů do regionů v rámci kampaně navštívili řadu domovů pro seniory, stacionářů a komunitních center. Tyto návštěvy je utvrzují v tom, že právě tady prezident zmůže hodně, ač bez zákonodárné iniciativy. Začít může už jen tím, že z Hradu učiní dostupné, přívětivé, společenské místo.

Jiří Drahoš: „Oni to taky říkají senioři v těch debatách – my bychom se rádi podívali taky na Hrad. Hrad je teď ale nejen pro ně, ale pro ně speciálně, nedostupná pevnost. Jak by to asi dopadlo. Oni by tam museli odstát tu frontu, naprosto nedůstojnou, zbytečnou. Takže bych jako prezident odšpuntoval Hrad. Jde taky o to, že tam vždycky bývala spousta kulturních pořadů, dnes je to mnohdy komerční centrum, konají se tam někdy takřka kolotočové akce. Takže jedna věc je umožnit nejenom, ale i seniorům, důstojnou návštěvu Hradu a druhá věc je – dají se tam pořádat i akce pro ně, kulturní a důstojné. Ono je to přitáhne.“

Za důležité považují manželé Drahošovi rovněž péči o lidi, kteří o seniory pečují. Zásadní je podle nich tyto lidi řádně ohodnotit. I na to by Jiří Drahoš v roli prezidenta apeloval.

Jiří Drahoš: „Když si vezmete tu psychickou i fyzickou náročnost té práce, tak ta odměna za to ve formě já nevím 15 000 nebo 14 000 korun čistého je naprosto neadekvátní. Takže určitě nejen učitelé potřebují přidat (a jsme rádi, že k tomu navýšení došlo), ale v téhle sféře, zejména tam, kde jde o psychicky i fyzicky náročnou práci, je nutno přidat.“

Podpora celoživotního vzdělávání

K prioritám Jiřího Drahoše také patří celoživotní vzdělávání, tedy včetně vzdělávání seniorů. Jako prezident by proto podporoval nejrůznější formy mezigeneračních výměn a aktivního zapojení do života seniorů, ať už formou částečných úvazků nebo třeba dalším vzděláváním v komunitních centrech, kde například mladší generace učí seniory pracovat s počítači.

Jiří Drahoš: „To je udrží mentálně, duševně aktivní. A čím déle udržíme seniory aktivní, ať už to je v opravdovém zaměstnání, nebo „jen“ formou vzdělávání, tak šetříme peníze jinde.“

Tlak na politiky

Jiří Drahoš si dobře uvědomuje, že prezident není legislativec. Na druhou stranu ale může hodně zmoci svou autoritou. Jako prezident by proto tlačil na politiky také například ve prospěch zákonů proti takzvaným Šmejdům.

Jiří Drahoš: „Je řada věcí, které může legislativa napravit. Vím, že MPO připravuje novelu například ve smyslu, aby nebylo jen tak možné uzavřít dohodu po telefonu, která už pak je nezrušitelná. Že tam přeci jenom musí být něco písemného. Jsem přesvědčen, že i když prezident není ministr, už jen tím, že o tom bude mluvit, téma pak ve společnosti jistě zarezonuje.“