Jiří Drahoš pořádal konferenci k finskému školství: Hledejme inspiraci tam, kde to funguje.

Dobré odpoledne dámy a pánové,

Dnes jsme v Senátu uspořádali konferenci věnovanou finskému vzdělávacímu systému. Všichni víme, že úspěšná společnost ve 21. století nemůže fungovat bez kvalitního a moderního vzdělávání. Pokud tomuto trendu nepřizpůsobíme i naše školství, budeme mít velký problém s konkurenceschopností v budoucnosti, kdy bude většina pozic plně automatizovaných. 

Já sám jsem ale odpůrcem hledání tzv. české cesty za každou cenu a vymýšlení projektů na zelené louce. Proto jsem ve spolupráci s finským velvyslanectvím uspořádal tuto konferenci, kde jsme měli možnost diskutovat přímo s odborníky z praxe o silných stránkách finského školství a způsobech, jak by se dali implementovat i u nás. Ať je to vybudování prestižního postavení učitelů a jejich kvalitní příprava na pedagogických fakultách, snížení administrativní zátěže na školách až po to nejdůležitější, a to je vytvořit ve školách takové prostředí, kam se i jak učitelé, tak žáci budou každý den těšit.

Plně se ztotožňuji s klíčovým principem finského školství, že „dobré fungování něčeho v minulosti automaticky neznamená dobré fungování i v budoucnu“. Abychom však o tom v českém kontextu jen planě nemluvili, vytvořil jsem politickou platformu, v jejímž rámci dáváme s politiky napříč politickými stranami dohromady hlavní věci, které je potřeba změnit v našem vzdělávání. Pracovně jsme to nazvali „Startovací kostka pro vzdělávání aneb šest priorit pro vzdělávání“. V současnosti na těchto prioritách pracuje můj expertní tým a již brzy je představíme veřejnosti. Domnívám se, že je skutečně nejvyšší čas se kvalitou našeho školství vážně zabývat a společně přijít se změnami, které nás skutečně mohou posunout v oblasti vzdělávání do 21. století.

Myslím, že spoustu zkušeností v tomto můžeme načerpat právě od našich finských přátel. Jsem proto velmi rád, že se nám společně s finským velvyslanectvím podařilo tuto akci zorganizovat. Chtěl bych tak poděkovat panu velvyslanci za vynikající spolupráci a panu Michalu Pitínovi za skvělou organizaci. Na konferenci zazněla celá řada velmi zajímavých a inspirativních podnětů a já pevně věřím, že v česko—finské spolupráci budeme nadále pokračovat.

Děkuji za pozornost!

Mohla by padnout otázka na to, jaké jsou ty priority, tak bych je v bodech vyjmenoval:

  1. Potřebujeme mít platy učitelů srovnatelné s průměrnou mzdou vysokoškoláka 
  2. Potřebujeme posílit kompetence ředitelů a snížit administrativní zátěž učitelů
  3. Potřebujeme připravit kvalitní novelu zákona o pedagogických pracovnících
  4. Potřebujeme praktičtější výuku na pedagogických fakultách
  5. Potřebujeme zapracovat na zastaralých Rámcových vzdělávacích plánech
  6. Potřebujeme, aby se školství konečně stalo pro politickou reprezentaci prioritou