Systém vzdělávání

Tradiční model školy je již nevyhovující

Co odborník, to názor. Toto rčení platí pro náš vzdělávací systém jako pro málokterý jiný. Tradiční model školy, ve kterém je student hodnocen podle toho, jestli se před testem našprtal dostatečné množství informací, aby je vzápětí pustil z hlavy, je dnes již nevyhovující. „Rakousko-uherský“ model školství je překonaný, zároveň ale nejsem ani příznivcem bezbřehé volnosti žáka či studenta ve stylu „naučím se, co já budu chtít“.

Stát musí garantovat kvalitu a rozmanitost vzdělání

Optimální se mi zdá zlatá střední cesta. Základní a střední školy by měly důrazněji a opakovaně zprostředkovávat a vyžadovat znalost těch nejzásadnějších informací, na kterých lze v klíčových oborech stavět, a které lze využít i při navazujícím vzdělávání. A zároveň zredukovat množství těch ostatních, které nezbytné nejsou. Způsobů, jak toho dosáhnout, je celá řada. Stát musí v každém případě garantovat základní kvalitu a rozmanitost vzdělání každému, bez ohledu na sociální či jiné poměry žáků a studentů.

Nejdůležitější je rozpoznat, pro co má kdo nadání

Větší zapojení žáků a studentů v podobě interaktivní výuky, systematické rozvíjení přirozených schopností, to vše vede k tomu nejdůležitějšímu: jak rozpoznat, pro co má kdo nadání a jakému oboru činnosti by se měl věnovat. To platí jak pro mimořádně nadané, tak i pro všechny ostatní. Jde o to objevit, co je to pravé. Podpořil bych systém lepšího způsobu vyhledávání a evidence talentovaných dětí i těch, které mají lepší vlohy na konkrétní řemesla.

Pedagogové nejsou adekvátně placeni

Vzdělávání je jako zaoceánský parník – když se pohne kormidlem, kurs se změní až za dlouho. Dopady zásahů do vzdělávacího systému se tak projeví vždy až po více letech. O jednom „ledovci“ ale víme všichni už dlouho. Dobří pedagogové nejsou placeni tak, aby to odpovídalo významu jejich práce pro společnost. Současně s lepší finanční motivací je nutné rozšiřovat schopnosti a znalosti jich samotných, a to především v oblastech mimo jejich vlastní odbornost. K dispozici jsou různé vzdělávací metody a techniky, psychologie, vedení k cílevědomosti, zlepšení komunikace a podobně.

Podporuji školské systémy, které dávají dětem pocit úspěchu

Podporuji moderní a přitom již osvědčené systémy. Školství, které dokáže zapojit žáky i studenty do procesu výuky aktivně už při jejím průběhu. Školy dbající na to, aby se studenti učili jen to, co má opravdu smysl a které umějí dát dětem pocit úspěchu, pokud se jim něco dobrého podaří. A rozhodně mnohem lepší platy učitelům. Výsledky budou stát za to.