Moderní a bezpečný stát

Naše země se musí proměnit v moderní stát.

 • Chci stát, který prosazuje právo a bdí nad spravedlností v zájmu všech občanů.
 • Prosazuji demokracii, která není jen frází. Občané mají právo vyžadovat od svých volených zástupců odpovědnost a nasazení pro zájmy společnosti.
 • Vidím nové technologie, které zlepší fungování státu a zjednoduší účast občanů na rozhodování o věcech veřejných. Příkladem je možnost elektronických voleb.
 • Podporuji solidaritu s těmi, kteří se o sebe z nějakého důvodu nemohou postarat sami.

Budu podporovat opatření posilující naše bezpečí a svobodný život.

 • Musíme být ochotni věnovat dostatečné prostředky na vlastní obranu. Kladu důraz na posílení naší odolnosti vůči krizovým situacím i manipulacím zvenčí i uvnitř.
 • Chci připravenou armádu. Podporuji aktivní, nikoliv pouze pasivní bezpečnostní politiku. Trvám na spojenectví v rámci Severoatlantické aliance. Jeho součástí je i ochota podílet se na odvracení rizik daleko za našimi hranicemi.
 • Trvám na účinné kontrole vnějších hranic EU.
 • Musíme se aktivně a kriticky podílet na evropské politice. Naše vztahy s ostatními členskými státy EU nám k tomu poskytují příležitosti, o kterých jsme mohli dříve jen snít. Je jen na nás, jak je využijeme.
„Práce všech je stejně důležitá. Není podstatné, zda jste vědec, lékař, dělník, kuchař, politik nebo prezident. Jeden se bez druhého, bez respektu k sobě navzájem, neobejdeme. To je moje pravidlo. Zeptejte se v Akademii věd.“

Aktivně přispěji k tomu, aby budoucnost přinesla nové pracovní šance.

 • Budu napomáhat tomu, aby náš vzdělávací systém byl připraven na budoucnost. Vím, že mnoho činností převezmou do deseti let stroje. O práci se ale nemusíme bát, protože začne stoupat poptávka po kvalifikovaných lidech v jiných, často zcela nových oborech.
 • Budu hledat řešení, aby se vedle technologických změn Češi efektivně vyrovnali také s proměnami ve věkovém složení obyvatel. Bude přibývat lidí vyžadujících naši péči.
 • Budu prosazovat využití moderních technologií a přirozené tvořivosti našich lidí. Nebojme se nového, odstraňme zbytečné regulace a byrokracii, které nám, občanům, stojí v cestě.

Svoje vize neomezuji na pětiletý mandát.

 • Slibuji posílit odpovědný přístup ke krajině; naše země je mnohem více než jen výrobní prostředek. Naslouchejme v tomto směru slovům, která byla vetkána do naší národní hymny.
 • Budu prosazovat mechanismy čelící rizikům degradace přírodního prostředí, úbytku vody a dalších přírodních zdrojů. Ty nejsou nevyčerpatelné.
 • Chci chránit nesčetná díla naší kultury, která se stala součástí naší národní identity. Budu usilovat o to, abychom žili v zemi, kde je slušnost a respekt jednoho k druhému samozřejmostí. Budu pomáhat slabým. Chci zemi, ve které o budoucnosti občanů nerozhoduje jen úzká skupina privilegovaných politiků.