Moje koncepce otevření areálu Pražského hradu široké veřejnosti

Hrad musí být znovu otevřeným prostorem, přátelským místem, kde to žije, ne pevností pro vyvolené.

Hrad je nejen sídlem prezidenta, jeho kanceláře a dalších institucí, je také odnepaměti veřejnou komunikací, prostorem stvořeným i pro pohyb lidí.

Pokud se stanu prezidentem ČR, jedna z prvních věcí, kterou učiním, bude realizace této koncepce ve spolupráci s odborníky.

Zruším vstupní rámy a kontroly uzavírající dnes vchod do areálu. Bezpečnostní argument pro jejich zřízení nepovažuji za obhajitelný – někteří experti mne upozorňují, že naopak právě vysoká koncentrace osob ve frontách u vstupních kontrol zvyšuje účinnost případného útoku.

Návštěvníci Hradu, lidé na Hradě a v jeho okolí pracující i obyvatelé Hradčan a Malé Strany budou moci volně procházet celým prostorem, nebudou nuceni k bizarním oklikám (šokovala mne informace, že např. zaměstnanci Národní galerie z prostorů Šternberského a Schwarzenberského paláce prakticky přestali využívat stravovacích služeb v areálu Hradu, protože by v době obědů strávili většinu času spolu s turisty u vstupních kontrol; takových příkladů je více).

Zruším i omezení pro pohyb pracovníků jednotlivých sekcí mezi budovami, resp. praxi, kdy zaměstnanec jednoho útvaru KPR nesmí vstupovat bez povolení do prostoru jiného útvaru. Chci, aby moji lidé cítili, že si jich vážím, že jim zbytečně nekomplikuji život, nekladu zbytečné překážky.

Kontroly zůstanou zachovány pouze u vybraných konkrétních prostorů až u vstupu do nich (vlastní prostor Kanceláře).

Každý prostor Hradu má svoji funkci historickou i aktuální možnosti využití. Jejich využití musí vycházet z víceoborové koncepce. Jednotlivé funkce spolu musejí ladit.

Zpracuji ve spolupráci s experty (historiky, památkáři, kunsthistoriky, právníky) koncepci využití každého vhodného prostoru pro výstavní, vzdělávací i společenské aktivity – nejen Královské zahrady, Jízdárny, Královského letohrádku, Míčovny, Konírny, Tereziánského traktu, Purkrabství, ale i dalších.

Vytvořím ve vybraných prostorech (např. Ústav šlechtičen) podmínky pro práci odborníků zejména z profesí, které s historickými budovami a jejich inventářem nakládají – restaurátoři apod.

Umožním co nejpříznivější podmínky pro práci archeologů.

Připravím koncepci využití vhodných prostorů pro systematickou výstavní činnost i živé umění.

Zasadím se o využití historických prostorů pro aktivity, kterým skutečně mají sloužit. Omezím naopak jejich nevhodná využívání pro soukromé účely vyvolených. Například nedopustím, aby se místnosti určené pro ceremonie a jednání určité úrovně (např. Habsburský salon) využíval pro oslavy či návštěvy kohokoli z mého týmu.

Obdobný přístup, jako jsem popsal ohledně Hradu, uplatním i vůči zámku v Lánech.

Budu také spolupracovat s Arcibiskupstvím při využití církevních objektů (Jiřský klášter)

Učiním, co bude v mých silách, pro zajištění důstojné role Hradu při oslavách 100 let naší moderní státnosti.

Prověřím okamžitě po nástupu do funkce stav příprav na akce a aktivity spojené se stoletým výročím.

Pokud to čas a prostředky umožní, podpořím konání co možná nejreprezentativnější výstavy o české státnosti.

Tato a další opatření mají jeden hlavní cíl. Využití Hradu musí odrážet jeho unikátní postavení a roli v českých dějinách, ale i v naší současnosti a pro časy, které přijdou. Hrad patří všemu lidu, celému našemu národu. Jeho aktuální „posádka“ je tímto lidem pouze dočasně pověřena jej spravovat. Její povinností je tak činit s maximální péčí – respektem k minulosti a odpovědností k budoucnu.