Naše vlast

Věřím, že slovo „vlast“ má pro nás stále ještě význam

My všichni musíme znovu společně objevit, co znamená slovo vlast. Co dělá z pouhé země opravdovou vlast? Podle mě to, že se vzorně stará o své občany a ti se v ní na oplátku cítí skutečně doma a jsou za ni ochotní položit život. Jako prezident chci tento význam pozvednout a dále rozvíjet.

Vlast je nejen náš společný prostor, ale také naše minulost i budoucnost

Vlast je místo, odkud pocházíme, kde žije většina z nás a našich blízkých. Je to náš společný prostor a domov. Je to také naše minulost, uspořádání poměrů, ve kterých žijeme, pocit bezpečí. A také to, jak dokážeme definovat a chránit naše vlastní, národní zájmy.

Tisíce našich předků položily za vlast své životy

Tisíce našich předků položily v různých dobách za vlast své životy. Tisíce dalších se zasloužily o dobrou pověst naší země svými činy. Ti všichni to ale nedělali jen kvůli nějaké abstraktní ideji státu, kvůli hranicím bez obsahu. Toužili po svobodné zemi, kde v míru žijí tvořiví lidé.

„Musíme mít cíl. Silný, hrdý, ale demokratický stát. K tomu je třeba nebát se těch velkých a nepohrdat těmi menšími. Hádkami a okopáváním kotníků se nedostaneme nikam.“

Hlava státu ctí ústavu

Dnes lépe než kdy jindy můžeme tuto představu naplnit. Je zakotvena v naší ústavě. Hlava státu ji musí ctít, řádně vykonávat svou funkci podle jejích jednotlivých ustanovení i smyslu ústavy jako celku.

Ústavní pravomoci prezidenta

O prezidentství

Prezident je ten, který pomáhá politikům hledat řešení, moderuje jejich debatu, má neustále na mysli dobro této země. A to znamená, že musí postupovat podle ústavy, na které celá naše země stojí. S touto myšlenkou jdu do voleb.

Prezident je vrchní velitel ozbrojených sil

Bezpečí. To je národní zájem přímo vtělený do Ústavy České republiky. Prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil, a proto symbolizuje i naši schopnost ubránit se a přežít. Hlava státu musí mít na paměti, že bezpečí není samozřejmost, ale je potřeba ho nekompromisně chránit před vnějšími i vnitřními hrozbami. A má připomínat, že takové hrozby stále existují.

Bezpečnost státu

Musíme investovat do vzdělání a podpory dovedností

Investujme do podpory vzdělání a dovedností. Připravíme tím budoucí generace na život v příštích desetiletích. Máme na čem stavět. Drobná práce, jak o ní mluvil Masaryk, fortel, vynalézavost i přemýšlivost jsou projevy naší historické zkušenosti a naděje pro budoucnost. Dopřát mladým lidem co nejvíc prostoru pro uplatnění doma i mimo naši vlast je nepochybně v národním zájmu.

Jsme součástí Evropy, náš osud je s ní spojen

Jen ten, kdo usiluje o co největší stabilitu a prosperitu své země, si může říkat vlastenec. Bez Evropy to ale nedokážeme, jsme její součástí, sdílíme její osud. Přestaňme se hádat, jestli EU ano nebo ne, a pozvedněme náš hlas a vybojujme si v Evropě takové místo, jaké si zasloužíme. Vizi máme, schopné lidi taky.

Vlast musíme našim dětem předat v dobrém stavu

Česká republika je nádherná, klidná země, v níž stále existuje mnoho zachovalých kulturních památek i přírodních krás. Tato symbióza zasluhuje nejvyšší ochranu. Jednejme tak, abychom toto dědictví předali našim dětem ve stavu mnohem lepším, než v jakém jsme jej převzali po desítkách let totalitního ničení.