Návštěva profesora Drahoše na Moravě

Setkání s dobrovolníky, diskuse o univerzitách a zajímavý projekt UniON

Dne 14.4. se profesor Drahoš zúčastnil třetího setkání dobrovolníků, které se odehrálo v olomouckém Divadle na Cucky.

Kromě prezentace spolku Společně pro Česko a síťování s dobrovolníky a sympatizanty se profesor Drahoš zúčastnil panelové diskuze na téma třetí role univerzit spolu s emeritním rektorem UP profesorem Josefem Jařabem, prorektorem pro vnější vztahy Petrem Bilíkem, politologem Tomášem Lebedou a doktorem Martinem Tomáškem z Ostravské univerzity.

Pan profesor Drahoš podpořil projekt Občanské Univerzity UniON, který odstartovala Univerzita Palackého ve své pilotní verzi. UniON poskytuje poradenství a workshopy pro širší veřejnost k tématům jako je finanční a mediální gramotnost, zdravý životní styl, právní pomoc apod.

Více o projektu UniON si přečtěte zde!

Jiří Drahoš na diskusi