Podepsal jsem výzvu předsedů Akademie věd ČR

Praha, 13. října 2020 – Spolu s mými ctěnými kolegy z Akademie věd jsme připravili výzvu s jasným poselstvím – nezlehčujme koronavirus a vycházejme z vědeckých faktů a doporučení skutečných odborníků. Pokud se s touto výzvou ztotožňujete a chcete se k ní připojit, můžete ji sdílet na svých sociálních sítích s hashtagem #spolucovidzvladneme

My, předsedkyně a předsedové Akademie věd České republiky,

s vědomím, že základním posláním Akademie věd je obohacovat lidské poznání a sloužit prospěchu našich občanů, se v situaci pokračující epidemické hrozby obracíme k veřejnosti s následující výzvou.

Koronavirus SARS-CoV-2 nás všechny opět postavil před náročnou zkoušku. Situace je vážná a následující dny budou pro zvládnutí epidemie klíčové. Rozsáhlé šíření této nemoci ohrožuje nejen zdraví občanů a fungování zdravotní péče, ale také zásadním způsobem postihuje občany a společnost ve všech sférách sociálního, ekonomického a kulturního života.

Za této situace je opět vyhlašována řada omezujících opatření. Obracíme se proto na Vás občany s naléhavou výzvou, abyste tato pravidla vědomě respektovali, dopady epidemie nezlehčovali a nepodléhali nedůvěryhodným spekulacím. Účinná opatření jsou pouze ta vycházející z vědeckých faktů a z analýz skutečných odborníků v dané oblasti, tedy virologů, infektologů, epidemiologů a imunologů.

Dodržováním všech pravidel ochráníme rizikové skupiny, kterým může naše chování zachránit život. Pomůžeme tím lékařům a zdravotnímu personálu v nemocnicích vyhnout se přetížení systému. Vzájemnou ohleduplností pak přispějeme k tomu, aby naše společnost začala co nejdříve opět plnohodnotně fungovat.

Máme to zkrátka všichni ve svých rukou – pouze vzájemnou solidaritou, ohleduplností a disciplínou, spolu s výzkumem chování viru, vývojem odpovídajících vakcín a léčiv i zajištěním jejich dostupnosti, epidemii koronaviru úspěšně zvládneme.

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., v. r.
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., v. r.
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., v. r.
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., v. r.