Přispějte na kampaň

Děkuji Vám, že jste se rozhodli mě finančně podpořit.

Nejsem bohatý člověk a jsem občanským kandidátem, proto se bez vašich darů neobejdu. Pokud mne chcete i Vy podpořit, můžete poslat finanční osobní dar na transparentní účet 115-4337090257/0100.

Na webové stránce transparentního účtu také snadno dohledáte, odkud peníze na mou kampaň přišly a na co byly použity. Vše samozřejmě probíhá v souladu se zákonem.

Za každý dar jsem upřímně vděčný. Pokud se nám to společně povede, vynasnažím se, abych každému jednomu z vás finanční podporu vrátil tím, že budu dobrým prezidentem. Je to pro mě velký závazek.

Transparentní účet

V případě, že se rozhodnete mě podpořit zasláním finančního daru na můj transparentní účet, dovoluji si Vás zdvořile požádat o vyplnění následujícího formuláře, aby bylo možné Váš dar řádně identifikovat.

Vyberte si prosím příslušný formulář podle toho, zda se jedná o dar od fyzické nebo právnické osoby:

Na transparentní účet není možné přispět anonymně.

Vámi poskytnutý dar je určen výhradně na financování mé volební kampaně jako kandidáta na funkci prezidenta republiky ČR podle zákona upravujícího volbu prezidenta republiky, který se zúčastní prvního kola volby.