Financování

Děkuji Vám, že jste se rozhodli mě finančně podpořit.

Děkuji všem, kteří moji kampaň podpořili. V této chvíli už není možné posílat žádné finanční dary.

Na webové stránce transparentního účtu snadno dohledáte, odkud peníze na mou kampaň přišly a na co byly použity. Vše samozřejmě probíhá v souladu se zákonem.

Za každý dar jsem upřímně vděčný. Pokud se nám to společně povede, vynasnažím se, abych každému jednomu z vás finanční podporu vrátil tím, že budu dobrým prezidentem. Je to pro mě velký závazek.

Zpráva o financování
volební kampaně

Transparentní účet

Číslo účtu: 115-4337090257/0100
IBAN: CZ8601000001154337090257
BIC / SWIFT: KOMBCZPPXXX

 

Seznam darů a plnění