Program cesty Evy Drahošové do Plzeňského kraje 24. 1. 2018

Plzeň

12:00 Prohlídka ZOO Plzeň

14:00 Prohlídka ateliérů Fakulty umění a designu, ZČU

16:00 Návštěva Techmanie za doprovodu hejtmana Plzeňského kraje

17:30 Účast na setkání na podporu kandidatury Jiřího Drahoše (Papírna, Zahradní 173/2)

19:00 Návštěva koncertu Hany Zagorové v Měšťanské besedě