Program cesty Evy Drahošové po Jihomoravském kraji 23. 1. 2018

Hodonín

9:30 Setkání se seniory a farníky na Masarykově náměstí u kostela sv. Vavřince

10:30 Návštěva Centra pro rodinu

11:10 Návštěva Domova pro seniory Bažantnice