Program cesty Evy Drahošové po Pardubickém kraji 18. 1. 2018

Přelouč

10:00 Návštěva Domova u fontány

Pardubice

12:00 Návštěva ZŠ Bratranců Veverkových

14:30 Prohlídka Krajské knihovny Pardubice a setkání s veřejností

16:00 Návštěva Dětského domova v Pardubicích

17:30 Setkání s veřejností v Café Bajer

18:30 Neformální setkání s primátorem Martinem Charvátem a jeho ženou