Program cesty Evy Drahošové po Zlínském kraji 22. 1. 2018

Bystřice pod Hostýnem

10:00 Návštěva společnosti TON, a.s. a oběd se zaměstnanci

Lukov u Zlína

13:00 Návštěva Domova pro seniory

Štípa u Zlína

14:10 Návštěva poutního místa Štípa

Zlín

15:00 Návštěva Krajské nemocnice Tomáš Bati, prohlídka novorozeneckého a dětského oddělení

18:00 Setkání s veřejností v Městském divadle Zlín