Projev z 28. 10. 2017 na Hradčanském náměstí

Dámy a pánové,
před 99 lety vzniklo Československo. Naše touha po vlastní zemi dostala jasný tvar na mapě Evropy, a proto dnes slavíme zrod české státnosti. Myšlenka svobodné země, myšlenka Československa byla plodem tvrdé práce TGM a jeho spolupracovníků. V základech naší krásné země stála úcta k demokracii, svobodě, tvrdé práci a respekt k druhým. Ale také solidarita a pomoc slabším. Důraz na vzdělání a národní kulturu. Naši legionáři tenkrát, i mnozí další hrdinové v dobách pozdějších, obětovali za tyto hodnoty to nejcennější – svoje životy. Vzdejme jim za to hold. Svoboda, založená na uznání práv každého člověka je v naší turbulentní době pojem, který je občas opomíjen. Bereme ji jako samozřejmost. Máme rovněž tendence podléhat skepsi, věřit laciným slibům, že se o nás někdo postará. Že nás zachrání. – Ne. Musíme věřit především sami sobě. Svým lidem. Jsme Češi. Toto vlastenecké vědomí si s sebou hrdě nesli nejen legionáři, ale i naši bojovníci proti nacistům i komunistickému útlaku. – Nezapomeňme na ně. Na ty, kdo se o naši státnost zasloužili. Těm všem patří náš obrovský dík. – Na závěr bych rád připomněl slova TGM. Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným. Slibme si, že z jeho myšlenek, z cesty svobody a demokracie, nikdy nesejdeme.