Rodina na prvním místě

Posláním rodiny je dát vznik novému životu

Rodina je to nejcennější, co máme. Z ní roste nový život, v ní se učíme ty nejzákladnější věci o sobě a druhých lidech, abychom pak obstáli ve světě. Co nejvíc dětí musí mít možnost začít svoji cestu v rodinném kruhu.

Udělám všechno pro to, aby naše společnost rodinu chránila. Budu prosazovat takové zákony, které rodiny podpoří a pomůžou, aby děti vyrůstaly a vyvíjely se v klidném, bezpečném a zdravém prostředí.

Tradiční rodina není překonaná

Jsem přesvědčen, že tradiční rodina zajišťuje zájmy dětí nejlépe. V ní dítě vnímá a prožívá vzory otce i matky. Tradiční rodinné uspořádání podle mě nebude nikdy překonané.

Nevylučuji ani jiná uspořádání vztahů

Můj pohled na věc však nevylučuje ani jiná uspořádání vztahů, ve kterých jsou na svět přiváděny a vychovávány děti. Jsem jen opatrnější v tom klást mezi všechny představitelné modely soužití rovnítko. Naše civilizace totiž dosud nemá velkou zkušenost s existencí dvou či vícegeneračních rodin jiného než klasického modelu. Proto je podle mého názoru třeba nové formy rodinného soužití nadále diskutovat.