Společné prohlášení dárců kampaně

V poslední době se objevily nové útoky na moji kampaň.

Tyto útoky směřují především k tomu, že přispěvatelé, kteří podpořili moji kampaň, budou žádat protislužby. Odpovědí na všechny podobné otázky je společné prohlášení dárců, které najdete níže nebo si ho stáhněte.

Společné prohlášení dárců kampaně JD (pdf)

Společné prohlášení dárců prezidentské kampaně Jiřího Drahoše.

Jako občané České republiky, vědomi si odpovědnosti za další směřování naší země, jsme se zcela nezištně rozhodli podpořit Jiřího Drahoše jako kandidáta na prezidenta České republiky. Jsme lidé ze všech oborů.

Hlavním důvodem je naše přesvědčení, že Jiří Drahoš má nejen všechny důležité předpoklady, které musí hlava státu splňovat, ale také celým svým životem, prací a činy prokázal, jaké morální a lidské hodnoty zastává.

Naše země potřebuje prezidenta, který bude plně respektovat a zároveň i za všech okolností hájit ústavní pořádek České republiky a základní principy liberální demokracie.

Přejeme si prezidenta, který povzbudí naši národní hrdost a zároveň vrátí na Pražský hrad hodnoty, na kterých byl náš stát při svém vzniku založen.

Potřebujeme prezidenta, který bude aktivně hájit naše zájmy v Evropské unii a postavení v Severoatlantické obranné alianci NATO; prezidenta, který bude znovu na mezinárodní úrovni respektován.

Přejeme si prezidenta, který přijde na Hrad s čistým štítem v plném zdraví a duševní síle.

Chceme prezidenta, který v nás – občanech České republiky – znovu spojí to dobré; prezidenta, který spolu s námi 28. října důstojně oslaví 100 leté výročí vzniku Československé republiky.

Za rozhodnutím podpořit Jiřího Drahoše a jeho tým si pevně stojíme.

Níže podepsáni
(uvedeni v abecedním pořadí):

Aveko Energie, Aveko Servomotory

Polana Bregantová

Dalibor Dědek

Pavel Faiereisl

Onřej Fryc

Martin Hájek

Doc. Ing. Ivan M. Havel CSc., PhD.

Jakub Havrlant

Miroslav Hofman

Jaroslav a Silke Horákovi

B.A., B.C.L, LLB. Thomas Hrubý

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

Petr Kasa

KBH CZ s.r.o.

Mgr. David Koláček, LLM

Ing. Tomáš Krsek

Antonín Kokeš

Léčebné Lázně Luhačovice a Jáchymov

Filip Linek

Ing. Jan Mára

Michal Mička Miroslav

Motejlek a Petr Skočdopole

Nadace Blížsobě

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.

MUDr. Jiří Petr

JUDr. Zdeněk Prázdný

Ing. Tomáš Richter Daniel Smrkovský

Ing. Martin Šigut

František Štěpánek

Jan Vedral

Mgr. Martin Wichterle

Libor Winkler s manželkou

Y Soft Corporation a.s.

Martin Záklasník

Ing. Jan Žůrek CSc.

a dalších 1.520 občanů, kteří na kampaň nezištně přispěli.