Spolu covid zvládneme

 

Vážení spoluobčané,

druhá vlna koronaviru nás všechny znovu staví před náročnou zkoušku. Přestože jsme s obrovským nasazením překonali jarní vlnu, virus je bohužel zpět. Řekněme si zcela otevřeně – situace je vážná a následující dny budou pro vývoj epidemie naprosto klíčové. 

Na jaře jsme ukázali, že umíme být zodpovědní a ohleduplní. A já vás prosím o stejnou zodpovědnost i nyní. Nosme poctivě roušky, dodržujme hygienická doporučení a řiďme se pravidly, která vláda nastavila. Nikomu z nás nejsou opatření omezující náš život příjemná, přesto jsou jedinou cestou, jak současnou situaci zvládnout. Mysleme na ostatní, kterým můžeme svým rozhodnutím zachránit život, a řekněme si, co pro překonání epidemie může udělat každý z nás.

Spolu s mými kolegy, předsedy Akademie věd České republiky, jsme proto připravili otevřenou výzvu s jasným poselstvím – nezlehčujme koronavirus a vycházejme z vědeckých faktů a z doporučení skutečných odborníků. 

Na jaře jsme vše zvládli díky obrovskému nasazení lidí v první linii – lékařů, zdravotních sester, záchranářů, díky nasazení pracovníků v sociálních službách, policii, hasičům i armádě. Aby mohli všichni dále odvádět svoji práci, potřebují nyní naši pomoc. Odpovědným chováním můžeme odvrátit hlavně přetížení zdravotního systému a dát tak lékařům šanci udělat pro naši ochranu vše, co je v jejich silách.

Vím, že mnohé z vás koronavirová krize a s ní spojená opatření dostala do tíživé životní situace. Je povinností naší vlády, aby těm nejvíce postiženým oborům zajistila dostatečné kompenzace.

Tento rok jsme už jednou ukázali, že pokud držíme při sobě a myslíme na druhé, dokážeme koronavirus zvládnout. A já vás teď znovu prosím: vzpomeňme si na tyto chvíle a pojďme ten zatracený virus definitivně porazit. 

Vlastní odpovědností a ohleduplností, bez strachu, ale s rozvahou. 

Spolu covid zvládneme!