TZ: Návštěva Jiřího Drahoše v Bruselu

Ve dnech 18. a 19. září se prof. Jiří Drahoš, účastnil dvou akcí pořádaných v Bruselu českými občany.

Ve dnech 18. a 19. září se prof. Jiří Drahoš, kandidát na úřad prezidenta České republiky, účastnil dvou akcí pořádaných v Bruselu českými občany, žijícími a pracujícími v tomto sídelním městě řady evropských institucí. „Do Bruselu jsem přijel na pozvání našich krajanů, abych se dozvěděl, jak se jim v tomto sídelním městě mezinárodních institucí žije, a také, abych si poslechl jejich názory na budoucnost Evropy a praktické zkušenosti s fungováním těchto institucí,“ uvedl prof. Drahoš.

První událostí byl klubový večer krajanského spolku Czech Fun Club, který sdružuje české obyvatele Bruselu a pořádá pro své členy různé kulturní a společenské akce. V živé debatě se členové klubu zajímali především o občanský profil, pracovní zkušenosti i osobní zázemí profesora Drahoše, hlavního hosta večera. Skutečným kulturním zážitkem byl koncert skupiny Spirituál Kvintet, který v několika písních poskytl i prostor pro sólový part Jiřího Drahoše.

Následující den, tj. 19. září, se Jiří Drahoš sešel na neformální platformě s českými pracovníky z řady organizací sídlících v Bruselu. Diskuse se tentokrát dotkla i zásadních aktuálních otázek spojených se stavem a budoucností Evropské unie. Jiří Drahoš zodpovídal dotazy ke své kandidatuře a současně si vyměňoval s účastníky názory například na vztahy velkých a menších států unie, postavení západu a východu EU, potřebnost změn ve fungování institucí a třeba i na to, jak by měli čeští představitelé formulovat a prosazovat naše stanoviska a zájmy.