Vyjádření k obvinění ohledně předsednictví Akademie věd ČR

Stanovisko k další snaze poškodit Jiřího Drahoše v kampani

V předvolebním boji o prezidentský post byl vytažen argument, že Jiří Drahoš hrubě porušil zákon o Akademii věd České republiky (AV ČR), což mu umožnilo prý protiprávně vykonávat funkci předsedy AV ČR v jeho druhém funkčním období. Marie Cibulková, autorka tohoto matoucího výroku, tvrdí, že „holt, když někomu jde o důležitou funkci, tak se zákon jednoduše ohne.“ Podívejme se tedy, jakým způsobem „ohnula“ fakta pí. Cibulková.

Podle ustanovení § 10 zákona č. 283/1992 Sb., o AV ČR, předsedu Akademie věd jmenuje a odvolává prezident republiky z členů Akademického sněmu AV ČR a na jeho návrh, který následně projedná vláda ČR. Funkční období předsedy Akademie věd je čtyři roky, přičemž tento post nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 283/1992 Sb., o AV ČR, Akademickou radu tvoří předseda, místopředsedové, předseda Vědecké rady AV ČR a další členové volení ze členů Akademického sněmu AV ČR na základě návrhů z pracovišť Akademie věd. Funkční období Akademické rady je čtyři roky, přičemž člen Akademické rady může být do této funkce volen nejvýše na dvě po sobě jdoucí období.

Z výše uvedeného vyplývá, že předseda Akademie věd je členem Akademické rady na základě jmenování do funkce předsedy Akademie věd prezidentem republiky – nikoliv tedy na základě volby jako ostatní členové Akademické rady AV ČR. Tyto dvě funkce a právní titul jejich vzniku nelze proto slučovat ani zaměňovat.

Pí. Cibulková tedy jiným slovy tvrdí, že jablka a vejce patří mezi ovoce, protože obě jsou kulatá. Další její výroky mají obdobnou pravdivostní hodnotu, ať už jde o prof. Evu Sykovou, která po zjištění závažných skutečností souvisejících s využíváním kmenových buněk pro léčbu pacientů trpících amyotrofickou laterální sklerózou, sama rezignovala na funkci ředitelky ústavu, nebo o kauzu Karla Olivy, který se prostě nedohodl s novým vedením ústavu na pracovní smlouvě”.

Prof. Jiří Drahoš také děkuje svému kolegovi Jiřímu Chýlovi, který se ho zastal na serveru Neviditelný pes, kde umístil podobný argumentář, aby zamezil dalšímu šíření této lži, viz odkaz:

http://neviditelnypes.lidovky.cz/polemika-tohle-je-drahos-08g-/p_politika.aspx?c=A170926_174928_p_politika_wag