Významy našich tradic

Role tradic v moderní společnosti

Už jako předseda Akademie věd jsem podporoval aktivity k významným výročím, které jsme si připomínali. Třeba v roce 2013 jako člen Národní komise pro přípravu cyrilometodějského jubilea, tedy 1150 let od příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu.

Zastávám názor, že cyrilometodějská a husovská tradice představují nedílnou součást české historie, na kterou můžeme být právem hrdí.

Připomínání našich tradic nelze jednoduše odbýt tím, že jde jen o samoúčelné akademické debaty. V době rozpadu dosavadních jistot, eroze vztahů mezi lidmi, uzavírání se do komunikačních bublin a rostoucích obav z budoucnosti, je důležité hledat příběhy, které nás budou spojovat. Hodnotami, které nás drží pohromadě, nemusí být jen ekonomický růst nebo míra inflace. Pocit zakotvení můžeme nacházet i ve znovuobjevování velkých postav a událostí, jež utvářely a stále formují naši národní identitu. Je mnoho momentů, na něž můžeme být hrdí a na kterých můžeme budovat zdravé národní sebevědomí a vlastenectví, které tak nutně potřebujeme.