Z cesty svobody a demokracie nesejdeme!

Dámy a pánové, v tento den před sto jedna lety vzniklo Československo!

Dnes slavíme zrod naší státnosti. Buďme hrdí na to, že třicet let žijeme opět v demokracii a můžeme tak svobodně navazovat na ideály zakladatelů naší republiky. Nebylo to ale vždy jednoduché. Nacistická okupace a čtyři desetiletí komunistické totality byly zkouškou, ze které jsme ale opět vyšli jako demokratický a svobodný stát.

Jako tehdy naši legionáři, i v dobách pozdějších mnozí další neváhali obětovat za náš stát a ideu svobodné země to nejcennější – svoje životy. Připomínejme si je a vzdejme jim za to čest.

Československý stát byl založen na demokracii jako hledání společného jmenovatele všech názorů; na vlastenectví jako lásce k vlastnímu národu, nikoli nenávisti k jiným; na svobodě řeči a svobodě myšlení; na respektu a solidaritě k druhým; a na úctě ke vzdělání a kultuře. 

Nenechme si tyto ideje nikdy a nikým vzít. Uvědomme si, kolik úsilí stálo naše předky vybudovat samostatný stát a kolik úsilí stálo ho po roce 1989 pevně zakotvit ve svobodném světě.

Nesmíme proto připustit zpochybňování naší prozápadní a proevropské orientace či dokonce samotných principů demokratického odkazu první republiky. Nepodléhejme také negativním emocím a buďme ostražití k laciným slibům. Je přeci skvělé, že více než sto let od vzniku našeho státu můžeme říci, že žijeme v bezpečné a sebevědomé zemi, která může být hrdá na své dědictví a úspěchy svých obyvatel. 

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kdo se o vznik Československa zasloužili, od prezidenta Masaryka, přes legionáře, členy Sokola, až po všechny hrdé občany, kteří pomohli vybudovat naši první republiku. Těm všem slibuji, že z cesty svobody a demokracie nesejdu!