Zakládám spolek Společně pro Česko

Praha 20.3.2018 – Když jsem se před necelým rokem rozhodl kandidovat na prezidenta, nebylo to pouze pro výkon funkce samotné

Šlo mi rovněž o to upozorňovat na témata, která by měla hlava státu přinášet do veřejné debaty, a tím přispívat k jejich řešení. Naše společnost potřebuje novou vizi, která bude navazovat na odkaz roku 1989. Vizi založenou na slušnosti, poctivosti, obraně demokracie a proevropském směřování země. V současnosti sice žijeme v propojeném světě a využíváme špičkové technologie, ale někdy zapomínáme na pravý smysl těchto převratných změn – zlepšení života nás všech.

Proto jsme se rozhodli založit spolek s názvem „Společně pro Česko“, který bude tuto vizi prosazovat a pomáhat při řešení problémů trápících naši společnost. Vycházíme z toho, že žijeme v úspěšné zemi, jejíž občané nemusejí mít obavy z budoucnosti, v zemi se silnými lidskými příběhy a solidární společností. Někteří politici se nás sice neustále snaží přesvědčit o opaku, ale i proto je důležité se tomuto uměle vyvolávanému strachu nekompromisně postavit a posilovat sebevědomí lidí.

Mezi důležité aktivity spolku patří vytváření expertních skupin, které se věnují jednotlivým tématům s ambicí přinést konkrétní návrh řešení, například v podobě novely zákona či jiných legislativních opatření. Vzhledem k tomu, že je spolek striktně nadstranický, chceme tato řešení prosazovat napříč politickým spektrem. Významnou součástí činnosti spolku jsou také veřejné akce a diskuze. Budeme pořádat výjezdy do regionů, kde bychom za přítomnosti odborníků, místních osobností a aktivních občanů diskutovali palčivá témata daných lokalit, která jsou politiky často opomíjena či přímo ignorována.

Jedná se o problematiku exekucí a sociální nerovnosti, boje proti dezinformacím, zefektivnění českého systému školství a zapojení mladých lidí do veřejného života.