Pravda, aneb vyvrácené pomluvy

Pravda o dezinformacích