„Budu usilovat o to, abychom žili v zemi, kde je slušnost a respekt jednoho k druhému samozřejmostí. Nebojím se silných, chci pomáhat slabým. Chci zemi, ve které o budoucnosti občanů nerozhoduje jen úzká skupina privilegovaných politiků.“

Kdo mě podporuje

„Česko ve mně bude mít prezidenta, který si váží vzdělání, protože je sám vzdělaný. Prezidenta, který si cení slušnosti, protože je sám slušný, nikým nepohrdá a má pevné morální zásady, které žije.“